Aktuality

13.1. 2019
Plánované školení: Ochrana ovzduší - zákonné povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

5.4. 2018
Zasedání valné hromady (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Seznam dostupných certifikátů k prohlédnutí, případně ke stažení:

Pomáháme druhým: