Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ Bezpečné nakládání s chemickými látkami ”

Tento seminář se uskuteční dne 9. 6. 2022 od 9.00 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Cílem semináře je poskytnout základní informace o povinnostech vyplývajících z chemické legislativy a jejich dopad na běžnou podnikovou praxi.

Účastníci se dozvědí, jak bezpečně pracovat s chemickými látkami, jaké jsou povinnosti vedoucích zaměstnanců, jak chemické látky označovat a ukládat a mnoho dalších důležitých informací.

Seminář je určen pro pracovníky, kteří mají odpovědnost za bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi, pro běžné podniky, školy, laboratoře ad.

Program semináře:

  • Legislativa BOZP a chemických látek
  • Zákonné povinnosti právnických osob
  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • Školení pracovníků
  • Klasifikace a označování chemických látek
  • Bezpečnostní listy a expoziční scénáře
  • Skladování chemických látek
  • Diskuze
Délka školení: 9.00 – 14.00 hod.
Cena školení: 3 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 1. 6. 2022.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.