Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ Bezpečnostní listy a expoziční scénáře ”

Tento seminář se uskuteční dne 15. 6. 2020 od 9.30 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Účastníci semináře se seznámí s problematikou expozičních scénářů a s nimi souvisejícími povinnostmi v oblasti nakládání s chemickými látkami.
Seminář je určen bezpečnostním technikům, výrobcům, dovozcům a následným uživatelům chemických látek a směsí a dále všem, kteří mají odpovědnost za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii ve společnosti a dalším.

Školitelkou bude zkušená lektorka v oboru nakládání s chemickými látkami ing. Lenka Lišková.

Cílem semináře bude získání informací vyplývajících z povinností týkajících se expozičních scénářů, v návaznosti na bezpečnostní listy.

Obsah semináře:

  • Seznámení s bezpečnostním listem a expozičními scénáři - výklad
  • Deskriptory a hodnocení rizik
  • Informace z ES - podmínky použití ve společnosti
  • Povinnosti související s ES
  • Další
Délka školení: 9.30 – 14.00 hod.
Cena školení: 2 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiál, oběd a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 10. 6. 2020.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.