Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ Integrovaný systém řízení dle ISO 9001, 14001 a 45001 po revizi norem ”

Tento seminář se uskuteční dne 5. 11. 2018 od 9.00 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Školitelem bude zkušený odborník na systémy řízení ing. Jiří Seger.

Cílem semináře bude získání informací k řízení integrovaných manažerských systémů po revizi norem ISO 9001, 14001 a nové ISO 45001:

  • Požadavky norem dle Annex SL 2013
  • Integrace požadavků norem v návaznosti na využití v praxi
  • Příklady aplikace požadavků
  • Zaměření na kontext organizace a řízení rizik
  • Diskuze
Délka školení: 9.00 – 15.00 hod.
Cena školení: 2 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály, oběd a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 30. 10. 2018.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.