Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ”

Tento seminář se uskuteční dne 20. 5. 2019 od 9.00 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Účastníci semináře se seznámí s novou normou ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která nahradí ČSN OHSAS 18001, a s aplikací požadavků této normy do stávajících či nově zaváděných systémů řízení.

Školitelem bude zkušený odborník na systémy řízení a externí auditor ing. Jiří Seger.

Cílem semináře bude získání informací z nově vydané normy pro řízení BOZP dle těchto témat:

  • Stručná historie vývoje norem pro systémy managementu
  • Rozdíly mezi OHSAS 18001 a ISO 45001
  • Výklad požadavků normy ISO 45001 s aplikací do praxe, rozdíly oproti minulým verzím
  • Postup při implementaci nové normy do stávajícího systému řízení, návaznost na integrované systémy řízení
  • Diskuze
Délka školení: 9.00 – 15.00 hod.
Cena školení: 2 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály, oběd a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 13. 5. 2019.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.