Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ ISO 50001:2018 – Systémy managementu hospodaření s energií ”

Tento seminář se uskuteční dne 26. 6. 2020 od 9.00 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Účastníci semináře se seznámí s novou normou ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití a s aplikací požadavků této normy do stávajících či nově zaváděných systémů řízení.

Školitelem bude zkušený odborník na systémy řízení a externí auditor ing. Jiří Seger.

Cílem semináře bude získání informací z nově vydané normy pro řízení energetického managementu (EnMS) dle těchto témat:

  • Výklad požadavků normy ISO 50001 s aplikací do praxe, rozdíly oproti předchozí verzi
  • Požadavky na uplatňování systému EnMS
  • Postup při implementaci nové normy do stávajícího systému řízení, návaznost na integrované systémy řízení
  • Společné principy ISO 14001 a ISO 50001
  • Diskuze
Délka školení: 9.00 – 15.00 hod.
Cena školení: 2 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály, oběd a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 19. 6. 2020.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.