Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ Uhlíková stopa podniku a výrobku ”

Tento seminář se uskuteční dne 8. 6. 2023 od 9.00 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky firem odpovědné za energie, pracovníky zodpovědné za sledování uhlíkové stopy výrobku či činností, manažery systémů řízení ISO a další, kterých se daná tématika týká.

Dozvíte se, jak se uhlíková stopa sleduje, jaké jsou povinnosti týkající se sledování skleníkových plynů a jak se tyto povinnosti aplikují do praxe, jaké jsou správné postupy ad.

Program semináře:

 • Co je to „Uhlíková stopa“ – úvod do problematiky uhlíkové stopy.
 • 2. Přehled základních pojmů.
 • Přímá a nepřímá stopa
  Scope 1 (přímé emise)
  Scope 2 (nepřímé emise z energie)
  Scope 3 (další nepřímé emise)
  Skleníkové plyny (GHG – Green House Gases) a další pojmy
 • 3. Základní normy, podklady a zdroje informací.
 • GHG Protokol
  Norma ČSN ISO 14064 – Skleníkové plyny
  CDP – Carbon Disclosure Project a další
 • 4. Uhlíková stopa podniku.
 • 5. Uhlíková stopa výrobků.
 • 6. Emisní faktory a jejich zdroje.
 • 7. Výpočet uhlíkové stopy – příklady.
 • 8. Protokol
Školit bude zkušený lektor ing. Zbyněk Krayzel, posuzovatel zdrojů znečišťování ovzduší.

Pokud zašlete včas (do 1.6.2023) dotaz týkající se Vaší problematiky, bude na semináři zodpovězen. Diskuze ale probíhá během celého semináře, jak je již naším zvykem.

Délka školení: 9.00 – 15.00 hod.
Cena školení: 3 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2023.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.