Aktuality

1.10. 2018
Plánované školení: Integrovaný systém řízení dle ISO 9001, 14001 a 45001 po revizi norem (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

5.4. 2018
Zasedání valné hromady (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Zasedání valné hromady se uskuteční dne 12.4.2016 od 13 hod v sídle společnosti, tj. Lipská 4696, 430 01 Chomutov.