Zasedání valné hromady se uskuteční dne 19.4.2018 od 10 hod v sídle společnosti, tj. Lipská 4696, 430 01 Chomutov.