Nový zákon o prevenci závažných havárií

V září letošního roku vyšel zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a směsmi, který nahradil zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zákon je účinný je od 1. 10. 2015, zároveň vyšlo 5 vyhlášek k jeho provedení. Cílem nového zákona o prevenci závažných havárií je zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. směrnice SEVESO III).

Do roka od účinnosti tohoto zákona mají povinnost se zařadit noví provozovatelé a do 2 let mají povinnost předložit návrh bezpečnostní dokumentace. Stejně tak do roka od účinnosti mají provozovatelé povinnost aktualizovat Protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií. Stávající provozovatelé mají dle nového zákona provést nové zařazení a aktualizovat bezpečnostní dokumentaci do 1. června 2016.

Nejdůležitější změny v zákoně:

  • Nová podoba Protokolu o nezařazení objektu
  • Limitní množství je definováno pro 13 nově vyjmenovaných látek
  • Zákon se vztahuje i na podzemní zásobníky plynu
  • Změna v definici limitního množství pro chemické látky na základě nově definovaných nebezpečných vlastností v souvislosti s CLP
  • Nově popsáno řešení tzv. domino efektu
  • Rozšíření povinnosti informovanosti veřejnost s možností účasti veřejnosti při plánování
  • Schvalování bezpečnostní dokumentace již bez vyjádření MŽP, nutno zpracovat nezávislý posudek Krajským úřadem
  • Plán kontrol ČIŽP
K zákonu byly vydány následující prováděcí vyhlášky:

• Vyhláška 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
• Vyhláška 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
• Vyhláška 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
• Vyhláška 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
• Vyhláška 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Rádi Vám pomůžeme vypořádat se s novými povinnostmi, Protokoly o nezařazení i Bezpečnostní dokumentaci zpracujeme za Vás.

Kontaktujte nás na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.