Naše společnost poskytuje kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a činnost koordinátora BOZP na staveništích.

Zajistíme pro Vás:

  • Zpracování, revize, školení v oblasti vhodného použití bezpečnostních značek a signálů
  • Zpracování, revize, školení v oblasti výrobních a pracovních prostředků a zařízení
  • Zpracování, revize, školení v oblasti organizace práce a pracovních postupů
  • Zpracování, revize, školení v oblasti OOPP, mycích čistících a desinfekčních prostředků 
  • Zpracování, revize, školení v oblasti rizikových faktorů pracovních podmínek
  • Zpracování, revize, školení v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • Pravidelné kontroly plnění povinností z oblasti BOZP, PO přímo u Vás na pracovišti
  • Provedení kontrolních auditů u společností se zavedeným manažerským systémem
  • Provedení bezpečnostních prověrek ad.