Aktuality

14.8. 2019
Plánované školení: ISO 50001:2018 – Systémy managementu hospodaření s energií (...)

8.4. 2019
Zasedání valné hromady (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Naše společnost je zapojena v projektu Zodpovědná firma určeného na vzdělávání v oblasti třídění odpadů.

Třídění odpadů plně podporujeme též u našich zákazníků.