Našim klientům nabízíme vysoce kvalifikované poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí k zajištění souladu s právními a jinými požadavky české i evropské legislativy. Na základě vstupního hodnocení souladu provozovaných činností a právních požadavků vyhodnotíme neshody a rizika a navrhneme klientovi formu poradenské činnosti a zajištění souvisejících povinností. Tyto služby provádíme též formou mandátní smlouvy, kdy za klienta přebíráme veškeré povinnosti související s výkonem služby v oblasti ochrany životního prostředí Při změnách či výstavbě nových zařízení zajišťujeme pro klienty nezbytná environmentální povolení. Pro podporu trvalé shody s legislativou provádíme různé typy školení pro všechny úrovně zaměstnanců. Poradenství provádíme v těchto oblastech: