Aktuality

14.1. 2024
Plánované školení: Ochrana ovzduší – zákonné povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování v roce 2024 (...)

23.5. 2023
10 let jsme tu s vámi (...)

8.4. 2019
Zasedání valné hromady (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Společnost Enviteam s.r.o. nabízí své odborné služby v oblasti výstavby systémů řízení, komplexní ekologické poradenství v oblastech odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody, ovzduší, odborné poradenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV), zajištění služeb v oblasti BOZP a PO, koordinátora na staveništi, poradenství v oblasti ADR.

Naše služby:

 • Poradenství v oblasti ekologie
 • Poradenství při zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu
 • Poradenství při zavádění systému společenské odpovědnosti dle SA 8000
 • Provádění interních a externích auditů stavu plnění norem řady ISO 9001, 14001, 18001, 27001, SA8000
 • Provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění
 • Provedení auditů v rámci vstupního přezkoumání, provedení situačních auditů, nezávislé externí či interní audity
 • Zajišťování poradenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV)
 • Zajišťování komplexních služeb v oblasti BOZP a PO
 • Zajišťování činnosti koordinátora BOZP na staveništi
 • Zajišťování poradenství v oblasti ADR
Dále:
 • Pořádáme školení v oblasti ochrany životního prostředí
 • Pořádáme školení v oblasti systémů managementu
 • Pořádáme školení v oblasti BOZP a PO