Aplikace metodiky Udržitelné spotřeby a výroby (USV)
Metodika udržitelné spotřeby a výroby se provádí pomocí vstupního hodnocení. Cílem vstupního hodnocení je identifikovat a podle možností i vyhodnotit projekty v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejichž realizací dosáhne hodnocený subjekt pozitivních efektů v oblasti ekonomické, environmentální a sociální.
Hodnocení se provádí z pohledu hodnoceného subjektu, ve kterém jsou identifikovány oblasti klíčových změn a teprve následně jsou doporučeny vhodné nástroje pro realizaci žádoucích změn zejména formou inovací a úspor např. na nový design výrobků, redukci spotřeby vody a chemikálií v procesech, snižování energetické náročnosti budov a zařízení nebo zlepšování vztahů se zájmovými skupinami apod.
Vstupní hodnocení USV se provádí ve čtyřech oblastech:

  • procesy
  • produkty
  • podpůrná oblast systémy
  • podpůrná oblast zájmové skupiny
Oblasti procesy a produkty se souhrnně nazývají „toky“, podpůrné oblasti systémy a zájmové skupiny se nazývají „řízení“.
Výstupem metodiky je identifikace „Oblastí klíčových změn“ (OKZ) určují oblasti podniku, kde se očekává vysoký potenciál pro zlepšení. OKZ se identifikují pomocí hodnocení aspektů UVS.