Revize norem ISO 9001 a 14001

V září roku 2015 byly nově revidovány dlouho očekávané normy ISO 9001:2015 a ISO 14001: 2015, které vyšly v únoru 2016 v podobě ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, s účinností od 1.3.2016.

Jaké jsou v obou normách nejdůležitější změny?

  • Změna struktury
Všechny nové a revidované ISO normy systémů managementu musí být strukturovány nově podle tzv. Annex SL, což je jednotná společná struktura. Tímto dokumentem jsou dále povinně stanoveny texty některých společných požadavků (např. řízení dokumentovaných informací).
  • Zvažování rizik a příležitostí
Podle nových norem mají organizace aktivně identifikovat a řešit existující rizika a příležitosti (vyšší úroveň preventivních opatření). Důležitým nástrojem prevence je tvorba krizových scénářů.
  • Kontext organizace
Nová norma ISO 9001 po organizacích požaduje, aby aktivně pracovaly nejen s interním, ale také s externím prostředím a identifikovaly významné faktory, které je ovlivňují. Tím dochází k většímu propojení systémů managementu se strategickým řízením. Důraz je opět kladen na identifikaci všech zainteresovaných stran a jejich potřeb a očekávání.
  • Dokumentace
Nová ISO 9001 nadále zjednodušuje dokumentaci a pokračuje tak v trendu minulých revizí ISO 9001. Pojmy „dokumentace, dokument a záznam“jsou v nové normě nahrazeny slovním spojením „dokumentovaná informace“.
  • Dále v ISO 14001
V oblasti environmentálního řízení jsou navíc požadavky na aktivní opatření v ochraně životního prostředí, jako například udržitelné zdroje a zmírňování změn klimatu, při identifikaci environmentálních aspektů zvažovat životní cyklus a určit požadavky na komunikační strategii

Jak na to?

- Zjistit rozdíly mezi stávajícími a novými normami
- Vytvořit harmonogram implementace
- Proškolit osoby, zajistit povědomí závažnosti
- Realizovat změny v systému dle navrženého plánu, hodnotit průběh přechodu na nové normy, zjišťovat plnění požadavků norem
- Konzultovat průběh implementace s certifikačním orgánem
- Vzdělávat se
- JÍT DO TOHO S NÁMI – naše společnost nabízí poradenství a pomoc při přechodu stávajících norem ISO 9001 a 14001 a revizi Vašeho systému managementu tak, aby plnil požadavky norem nových

V případě zájmu o konzultaci a nabídku nás neváhejte kontaktovat na info(zavináč)enviteam.cz