Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„ Ochrana ovzduší – zákonné povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování v roce 2024 ”

Tento seminář se uskuteční dne 22. 2. 2024 od 8.30 hod v sídle Okresní hospodářské komory (Technologický park), Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov.

Seminář je určen pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, podnikové ekology, pracovníky firem odpovědné za sledování legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, pracovníky státní správy a další, kteří mají odpovědnost za ochranu životního prostředí.

Dozvíte se, jak tyto povinnosti vyplývající z legislativy aplikovat do praxe, správné postupy a výklad zákona.

Program semináře:

  • Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s ohledem na poslední novelu zákona
  • Novela vyhlášky č. 415/2012, o přípustné úrovni znečišťování
  • Další prováděcí předpisy a navazující legislativa, Metodické pokyny a stanoviska MŽP
  • ISPOP, IRZ
  • Zákonné povinnosti – hlášení, měření emisí, poplatkové přiznání
  • Bilance VOC, souhrnná a provozní evidence
  • Další
Školit bude zkušený lektor ing. Zbyněk Krayzel, posuzovatel zdrojů znečišťování ovzduší.

Pokud zašlete včas (do 15.2.2024) dotaz týkající se Vaší problematiky, bude na semináři zodpovězen. Diskuze ale probíhá během celého semináře, jak je již naším zvykem.

Délka školení: 8.30 – 15.00 hod.
Cena školení: 3 000 Kč bez DPH (Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení během školení).

Doklad o úhradě Vám bude předán na školení.

Přihlášku na školení naleznete zde.

Kapacita semináře je omezena, závazné přihlášky zasílejte do 15. 2. 2024.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.