Aktuality

14.1. 2024
Plánované školení: Ochrana ovzduší – zákonné povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování v roce 2024 (...)

23.5. 2023
10 let jsme tu s vámi (...)

8.4. 2019
Zasedání valné hromady (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Vážení obchodní partneři,
společnost Enviteam s.r.o. je tu s vámi již 10 let.

Jsme rádi za důvěru, kterou jste nám projevili a těšíme se na další spolupráci v následujících letech.