Nabízíme online přístup do systému, který slouží k evidenci používaných chemických látek s následujícími výhodami:

  • přehledná evidence používaných chemických látek
  • automatickou tvorbu Pravidel pro bezpečnou manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona 258/2000 Sb.
  • automatickou tvorbu etiket (popisek) nebezpečných chemických látek v různých formátech
  • průběžná aktualizace bezpečnostních listů
  • rychlé vyhledávání nebezpečných látek dle stanovených parametrů
  • vyhledávání látek v režimu SVHC nebo na povolení REACH
  • vytváření přehledů pro hodnocení rizik ŽP a PO – prevence rizik
  • dostupnost informací pro zaměstnance – povinnost REACH
  • proškolení a následné poradenství součástí databáze
  • naplnění databáze potřebnými informacemi z bezpečnostních listů

Pro bližší informace a cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.