Aktuality

14.1. 2024
Plánované školení: Ochrana ovzduší – zákonné povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování v roce 2024 (...)

23.5. 2023
10 let jsme tu s vámi (...)

8.4. 2019
Zasedání valné hromady (...)

27.9. 2018
Pomáháme dětskému domovu, podporujeme projekt „Auto pomáhá dětem“ (...)

23.5. 2016
Revize norem ISO 9001 a 14001 (...)

12.4. 2016
Zasedání valné hromady (...)

1.1. 2016
Odborně způsobilá osoba (...)

18.11. 2015
Nový zákon o prevenci závažných havárií (...)

7.8. 2015
Nabízíme online databázi chemických látek (...)

19.12. 2014
Zodpovědná firma (...)

8.12. 2014
Přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. (...)

Dne 8.12. 2014 došlo k přejmenování společnosti Ekonvert consulting s.r.o. na Enviteam s.r.o.

Všechny firemní údaje nadále zůstávají stejné, mění se pouze název společnosti. Děkujeme za pochopení.