Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) je řízen zákonem č. 25/2008 Sb. Provozovatelům nabízíme prověření jejich vyprodukovaného množství znečištění do ovzduší, do půdy do vody, v přenosech v odpadních vodách, v přenosech v odpadech z hlediska limitů zákona. Do IRZ je ohlašovaná také produkce odpadu předávaného mimo provozovnu. V rámci IRZ dále nabízíme:

  • Plnění ohlašovacích povinností do IRZ
  • Registrace provozovny (identifikační číslo IČP)
  • Vedení evidence znečišťujících látek
  • Kontrola dodržování podmínek stanovených v integrovaném povolení