Dále nabízíme:

  • Zpracování protokolu o nezařazení dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
  • Zajištění chemických analýz odpadů, zemin, odpadních, pitných, teplých a technologických vod
  • Dodání havarijních prostředků pro různé typy výrob
  • Zajištění kontroly odlučovačů ropných látek osobou oprávněnou
  • Zajištění zkoušek těsnosti odborně způsobilou osobou