Povinnosti provozovatelů v oblasti ochrany ovzduší
Provozujete plynovou kotelnu, drtič stavebních materiálů, lakovnu, plastařské vstřikolisy, benzínové stanice, atd.? Musíte mít povolení pro činnosti vyjmenované v zákoně o ochraně ovzduší. V této oblasti klientům nabízíme zajištění kompletního servisu v dodržování legislativních povinností provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO) dle zákona o ochraně ovzduší:

  • Klasifikaci zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO) a posouzení, zda se jedná zdroj vyjmenovaný či nevyjmenovaný
  • Pro nové projekty a při stavbě vyjmenovaných ZZO, vypracování Odborných posudků a Rozptylových studií v oblasti ochrany ovzduší
  • Vypracování žádostí pro vyjmenované ZZO o vydání Závazného stanoviska KÚ ke změně stavby zdroje, povolení provozu, případně změny povolení provozu zdroje.
  • Vypracování Provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
  • Vypracování a udržování Provozní evidence zdrojů znečištování ovzduší
  • Zpracování souhrnné provozní evidence dle požadavků legislativy ve formátu pro ohlašování (F_OVZ_SPE, F_OVZ_POPL), výpočet množství emisí, registrace subjektu a provozovny, podání hlášení do systému ISPOP
  • Zajištění autorizovaného měření emisí u vyjmenovaných ZZO
  • Kontrola a následná implementace povinností provozovatelů zařízení obsahující regulované látky
  • Revize a seřízení hořáků u plynových spotřebičů