Zákon o předcházení ekologické újmy
Základní hodnocení rizika musí provést provozovatelé činností uvedených v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 o předcházení ekologické újmě a její nápravě. V rámci zákona nabízíme:

  • Základní hodnocení rizik dle přílohy č. 1 k NV 295/2011 Sb.
  • Při hodnocení překročen limit dosažených bodů zpracovat podrobné hodnocení v souladu s přílohou č.2.